Thay đổi ngôn ngữ hiển thị mặc định

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2410 | Cật nhập: 12/12/2018 8:17:37 AM | RSS

Hướng dẫn qua video.

Qua 2 bước

  • Đầu tiên, phân quyền cho User của đại lý có chức năng Khai báo ngôn ngữ.
  • Sau đó đại lý đăng nhập hoặc khách hàng tự đăng nhập và chọn ngôn ngữ mặc định theo video trên.