Chuyển website cho đại lý khác

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2406 | Cật nhập: 3/26/2023 4:17:37 PM | RSS

Hướng dẫn qua Video.

Để chuyển website cho đại lý khác, chỉ cần thay đổi mã người giới thiệu của website đó.