Chuyển website cho đại lý khác

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2314 | Cật nhập: 12/21/2018 12:17:37 AM | RSS

Hướng dẫn qua Video.

Để chuyển website cho đại lý khác, chỉ cần thay đổi mã người giới thiệu của website đó.