Quản trị khách hàng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2208 | Cật nhập: 10/28/2013 4:25:41 PM | RSS

Các tính năng của quản trị khách hàng:

- Nhân viên khai báo khách hàng, phải nhập tên khách hàng và email

- Mỗi khách hàng sau khi khai báo, sẽ nhận được 01 email với nội dung thông tin đăng nhập

Sau khi khai báo khách hàng:

- Nhân viên có thể chuyển khách hàng cho nhân viên khác quản lý

- Nhân viên có thể điều chỉnh, xóa, sửa thông tin khách hàng

- Theo dõi lịch sử dụng tài khoản